หมวดหมู่การสื่อสาร เช่นศูนย์บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆ ศูนย์บริการผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ในจังหวัด อุตรดิตถ์